PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prezentacje kół naukowych i wymiana doświadczeń podczas Sympozjum PTE

Drukuj

Pozwalają na doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i ułatwiają studentom włączenie się w życie uczelni. Słowem - koła naukowe integrują środowisko studenckie i zwiększają kompetencje. Sympozjum im poświęcone odbyło się 27 stycznia w hotelu Vienna w Katowicach.

prezentacja GWSH PTE Sympozjum Koła Naukowe GWSH

W organizację pierwszego wydarzenia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  w Katowicach w 2022 roku pt. "Sympozjum Kół Naukowych. Biznes i Nauka w czasach pandemii - wnioski, wyzwania, szanse i zagrożenia", włączyło się 5 uczelni z naszego województwa: AWF, GWSH, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia WSB oraz Wyższa Szkoła Bankowa.

Wśród moderatorów sympozjum naszą Uczelnię reprezentowała Anna Sobczyk-Kolbuch, dr, prof. GWSH - prodziekan ds. współpracy z zagranicą GWSH, członkini Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

Przez kilka godzin przewodniczący oraz opiekunowie kół naukowych dyskutowali o działalności tych organizacji, przedstawili merytoryczne prezentacje oraz wymienili się doświadczeniami.

Z ramienia GWSH w sympozjum uczestniczyli: prorektor Marta Adamczyk, dr Katarzyna Wytyczak, dr Małgorzata Ruprich, dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Daniel Wojtczak, Dariusz Kosiorek, Ewa Bensz-Smagała, Wojciech Magierowski i studenci: Dawid Szulik, Kacper Kula i Dawid Haracz.

W GWSH obecnie działa 14 kół naukowych.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+