PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pełne prawa akademickie uzyskane przez GWSH

Drukuj

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach – jako pierwszy niepubliczny ośrodek naukowy w województwie śląskim uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Uzyskanie pełnych praw akademickich stanowi ogromny sukces naukowy Wydziału Zarządzania GWSH, jak i całej Uczelni. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach dołączyła do elitarnego grona siedmiu niepublicznych uczelni wyższych w Polsce posiadających uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia te, poza oczywistym prestiżem, dają prawo do habilitowania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), a także prawo do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora, jak i nadawania stopnia doktora honoris causa we wspomnianej dyscyplinie naukowej. To oznacza wkroczenie naszej Uczelni do najwyższej ligi naukowej – mówi prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski, dziekan Wydziału Zarządzania GWSH .

Uprawnienia habilitacyjne Wydziałowi Zarządzania GWSH, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznała 28 listopada 2016 r. decyzją BCK-II-U/ dr hab.-400/16 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów. Oceniano kadrę akademicką Wydziału, jej działalność naukowo-badawczą oraz osiągnięcia w zakresie kształcenia, w tym szczególnie kształcenia młodej kadry naukowej, tj. doktorów, a także bazę badawczą Wydziału. Wysoki poziom merytoryczny obronionych na Wydziale doktoratów oraz bardzo dobra ocena prowadzonych na nim badań naukowych miały decydujący wpływ na pozytywną decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wydział Zarządzania GWSH w samej tylko Katedrze Zarządzania i Marketingu – nie licząc samodzielnych pracowników akademickich zatrudnionych w innych pokrewnych działających na tym Wydziale katedrach – zatrudnia aktualnie szesnastu profesorów i doktorów habilitowanych oraz grupę dziewięciu adiunktów. Do grona pracowników Katedry należą wybitni polscy i zagraniczni naukowcy reprezentujący dyscyplinę nauk o zarządzaniu, w tym m.in.: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita dr h.c. – kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu GWSH, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski - dziekan Wydziału Zarządzania GWSH, prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk, prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok, prof. zw. dr hab. Adam Stabryła, prof. zw. dr hab. Oskar Starzeński, prof. zw. dr hab. Adam Peszko, prof. nadzw. dr hab. Vaclav Lednicky, czy też prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej RP.

Uzyskanie pełnych praw akademickich przez GWSH w związku z otrzymaniem przez jej Wydziału Zarządzania uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu stanowi w symbolicznym wymiarze ukoronowanie 25 – tej rocznicy powstania Uczelni w 1991 roku, a także zbiega się z jej fuzją (połączeniem) w bieżącym roku akademickim ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach [http://www.gwsh.pl/wydarzenia/swsz-gwsh-polaczenie-uczelni.html] i co jest również warte tutaj podkreślenia z awansem GWSH z 12 - go na 9 - te miejsce pośród wszystkich przeszło dwustu uczelni niepublicznych w Polsce w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika „PERSPEKTYWY”. Tym samym GWSH sklasyfikowana została tutaj jako najlepsza uczelnia niepubliczna w 2016 roku w całym województwie śląskim [http://www.gwsh.pl/wydarzenia/gwsh-najlepsza-uczelnia-w-wojewodztwie-slaskim-2016.html].

Mam nadzieję, że zdołamy utrzymać nadal tak wysoki poziom kształcenia na wszystkich trzynastu kierunkach i poziomach studiów prowadzonych obecnie przez GWSH, a inne wydziały Uczelni, w tym szczególnie intensywnie rozwijający się jej Wydział Medyczny, wezmą przykład z Wydziału Zarządzania i będą dążyć do uzyskania coraz to wyższych standardów akademickich – konkluduje Rektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+