PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowe Koło Naukowe

Drukuj

Wraz z nowym rokiem akademickim powstaje nowe Koło Naukowe: "Twórczy praktyk – jak ciekawie pracować z ludźmi?" Zapraszamy studentów pedagogiki, psychologii oraz wszystkich zainteresowanych, poniżej parę słów o działalności Koła.

Spotkania online będą się odbywały raz w miesiącu.

Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na 19 listopada, godz. 17.30 – 19.00., w aplikacji Teams.

Ideą  Koła są  spotkania z inspirującymi  ludźmi, dla których praca to wyzwanie i pasja, a którzy w swojej działalności wykorzystują między innymi warsztat szeroko pojmowanej arteterapii. Podczas spotkań spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak można pracować ciekawie i twórczo, spełniać swoje marzenia i jednocześnie wspierać  innych w rozwoju?

Tematy, jakie  poruszane będą podczas  spotkań z zaproszonymi gośćmi, to przede wszystkim:

  • metody jakimi pracują,
  • możliwa ścieżka zawodowa forma zatrudnienia - co pomaga im w rozwoju zawodowym?
  • co ich inspiruje w życiu zawodowym?
  • kto jest ich mentorem?
  • jak wygląda ich dzień pracy?

Podczas spotkania będzie też czas na zadawanie pytań, dzielenie się własnym doświadczeniem, a także krótkie ćwiczenia warsztatowe zaproponowane przez zaproszonych gości, czy też  prowadzącą.

Motto spotkań Koła: Nic tak nie inspiruje w życiu jak spotkanie z drugim człowiekiem.

Koło poprowadzi Monika Ostrowska-Cichy - wykładowczyni, arteterapeutka, wraz z zaproszonymi gośćmi.
 
Na pierwszym spotkaniu będziemy rozmawiać z Aleksandrą Skwarą.

Aleksandra Skwara psycholog, coach, trener, psychoterapeuta, pracujący w nurcie systemowy i EFT.
Pasjonatka zastosowania fotografii w pracy z klientem indywidualnym i grupą. Od 2001 roku związana z GWSH. Wykładowca i opiekun merytoryczny na kierunkach: Negocjacje i mediacje oraz Fotografia w terapii i rozwoju osobistym.

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae2d0bb2b9b4849d084d38fceedd05f25%40thread.tacv2/1636544629253?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2288e3276f-f358-4792-98d0-6c2b79372c8f%22%7d

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+