PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Przedstawiciel GWSH uczestnikiem konferencji w Poznaniu

Drukuj

W dniach 16-17 maja 2017 r. gościliśmy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo obywatelskie”.

Była to kolejna konferencja zorganizowana w ramach VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kongres ten jest wydarzeniem cyklicznym, adresowanym do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. W tym roku konferencja została zorganizowana z okazji 20-lecia uchwalenia Konstytucji RP.

Konferencja była doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym wzięli udział wybitni naukowcy, którzy podzielili się z uczestnikami swoimi refleksjami nad Konstytucją RP, zasadą państwa prawnego oraz relacją obywatel-władza. Na konferencji naszą Uczelnię reprezentował dr Daniel Wojtczak – pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH.

Konferencja składała się z panelu eksperckiego i 7 paneli tematycznych. W panelu eksperckim wzięli udział: prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka – Prezes Rady Ministrów w latach 1992-1993, prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016, prof. dr hab. Marek Zubik – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. UKSW dr hab. Małgorzata Jaśkowska – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stanisław Trociuk – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. dr hab. Waldemar Łazuga – specjalista historii powszechnej XIX i XX wieku UAM.

Obrady w panelu eksperckim zakończyła żywiołowa dyskusja, w której głos zabrał dr Daniel Wojtczak. Uczestniczył on również w obradach panelu zatytułowanego „Społeczeństwo obywatelskie a regulacje konstytucyjne”, podczas którego wygłosił referat pt. „Społeczeństwo obywatelskie w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., oraz wziął czynny udział w dyskusji.

Konferencja ta była istotnym wydarzeniem naukowym, w którym udział wzięło ok. 370 osób reprezentujacych wszystkie grupy społeczności akademickiej. Wygłoszono ponad 70 referatów, które zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.

 

Powitanie i rejestracja uczestników konferencji w holu Collegium Iuridicum Novum

 

 

Od lewej: prof. Andrzej Rzepliński, dr Daniel Wojtczak

 

Od lewej: prof. Hanna Suchocka, dr Daniel Wojtczak

 

Na zakończenie panelu eksperckiego uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w dyskusji.
Na zdjęciu dr Daniel Wojtczak – pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+