PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH na konferencji podsumowującej projekt „ Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”

Drukuj

7 września br. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja kończąca dwuletni program pod nazwą „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”, którego realizatorami byli - Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki, będący członkiem konfederacji LEWIATAN oraz Instytut Turystki w Krakowie.

Uroczystemu otwarciu i prowadzeniu obrad przewodniczyli Pani Małgorzata Chechlińska  -Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki oraz prof. Tadeusz Burzyński - Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie pełniący jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. 

Wśród zaproszonych gości znajdowali się między innymi: Pani Elżbieta Bieńkowska - Komisarz UE, Pan Tomasz Jędrzejczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pani Henryka Bochniarz  - Prezydent Konfederacji Lewiatan, Pan Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Pan Henryk Handszuh  - przedstawiciel Światowej Organizacji Turystyki.

Wśród licznych prelegentów  nie zabrakło  wykładowców naszej Uczelni:  dr Krzysztof Cieślikowski, Przemysław Rusiecki oraz Dyrektor ds. rozwoju Dariusz Kosiorek, przemawiający w zastępstwie Rektora GWSH, Pana prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego.

Konferencja wieńczyła projekt adresowany nie tylko do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, ale również do przedsiębiorców i ich pracowników. Jego głównym celem było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i gastronomicznych poprzez przekazanie Uczestnikom wiedzy i rozwinięcie ich umiejętności w zakresie długofalowego zarządzania organizacją oraz kreowania pozytywnego wizerunku firmy.

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+