Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH na Jubileuszu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Drukuj

26 września br. w zamku w Mosznej odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia istnienia Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (GSZN), połączone z konferencją naukową pt. „Profesjonalizm w zarządzaniu nieruchomościami”.

GSZN jest ważnym partnerem GWSH a jego członkowie – doświadczeni praktycy z zakresu zarządzania nieruchomościami są wykładowcami na studiach podyplomowych prowadzonych przez naszą Uczelnię.

Gościem obchodów był Prorektor GWSH prof. Andrzej Bisztyga, który odczytał uczestnikom jubileuszu list gratulacyjny wystosowany z tej okazji przez Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego. List został skierowany na ręce długoletniego Prezesa GSZN mgr inż. Bogdana Kukuły, inicjatora i osoby zasłużonej dla rozwoju współpracy miedzy GSZN i GWSH a zarazem uznanego specjalisty z zakresu zarządu nieruchomościami.

W trakcie konferencji mec. Jan Kowalczyk wygłosił referat pt. „Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami skuteczną gwarancją ochrony własności oraz innych majątkowych praw do nieruchomości”.

GSZN jest organizacją sprzyjającą podnoszeniu wiedzy oraz platformą wymiany doświadczeń zawodowych dla zarządców nieruchomości oraz innych uczestników rynku nieruchomości.

W uznaniu wkładu w rozwój współpracy między GSZN a GWSH, prof. Andrzej Bisztyga został odznaczony Odznaką Honorową GSZN.

 

Mec. Jan Kowalczyk, Prezes GSZN, mgr inż. Bogdan Kukuła oraz Prorektor GWSH prof. Andrzej Bisztyga

 

Uczestnicy obrad

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+