PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Metropolia potrzebuje synergii działań

Drukuj

Opinia ekspercka dr Anny Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH w nawiązaniu do tematyki Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktualne problemy i wyzwania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach.

Pogłębiający się kryzys klimatyczny wymusza podejmowanie szybkich i pragmatycznych działań chroniących środowisko. Towarzyszyć powinna im płynna transformacja przemysłu oraz poszukiwanie nowych, czystych źródeł energii.

To główne wnioski, które płyną z III konferencji z cyklu „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, zorganizowanej w listopadzie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach.

Wzorem lat ubiegłych, konferencja stała się platformą wymiany poglądów różnych środowisk – począwszy od samorządowców, poprzez reprezentujących metropolitalną przedsiębiorczość biznesmenów, na przedstawicielach środowiska naukowego zajmujących się problematyką obszaru GZM skończywszy.

W tej edycji prelegenci skoncentrowali się na bieżących zagadnieniach dotyczących funkcjonowania metropolii w nieustannie zmieniającym otoczeniu rynkowym. Podjęto również wątek przyszłych kierunków rozwoju obszaru metropolitalnego.

Uczestnicy konferencji szeroko omawiali tak charakterystyczny dla współczesnych czasów temat - konsekwencje zmian klimatycznych, z którymi zmagamy się zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. By skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian, należy poszukiwać nowych, czystych źródeł energii. Niezbędna wydaje się też płynna transformacja przemysłu skupionego w regionie.

Prelegenci wskazali na konieczność wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób efektywny, przy jednoczesnej dbałości o pozostałe komponenty otoczenia gospodarczego, które też powinny być przyjazne środowisku (w układzie przyroda – społeczność lokalna – gospodarka lokalna).

Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii systematycznie wzrasta. To zrozumiałe, zważywszy, że bezpośrednio odczuwają oni skutki wynikające z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Jednocześnie społeczność metropolii staje przed koniecznością rozwiązywania bieżących problemów z zatrudnieniem czy zmianą kwalifikacji zawodowych, na co zwróciło uwagę wielu prelegentów w swoich wystąpieniach.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecny rozwój technologii, stylu życia mieszkańców obszaru metropolitalnego czy funkcjonowanie przedsiębiorców w tym obszarze, stanowią nie lada wyzwanie dla wielu grup interesariuszy. Przyjęte kierunki rozwoju zadecydują o przyszłości kolejnych pokoleń mieszkańców metropolii i nie tylko. Możliwym jest, przy wykorzystaniu synergii działań, osiąganie korzystnych dla wszystkich interesariuszy, długofalowych efektów poprzez zmiany w przestrzeni miejskiej czy wiejsko-miejskiej. Wymaga to jednak merytorycznych dyskusji, a zorganizowana już po raz kolejny konferencja, a także wnioski podsumowujące dowodzą, że tego typu dyskusje są nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne dla osiągania dalszych sukcesów i realizacji wielopoziomowych celów strategicznych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wszyscy uczestnicy, zarówno prelegenci, jak i goście zadeklarowali swój udział w kolejnej edycji tego wydarzenia w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że następne spotkania przedstawicieli środowisk samorządowych, przedsiębiorczych oraz naukowych w tak ważkiej problematyce jak przestrzeń, w której na co dzień wszyscy funkcjonujemy i o którą chcemy wspólnie dbać, przyniosą jeszcze więcej interesujących rozwiązań praktycznych i wskazówek merytorycznych, które będą decydować o strategii rozwoju metropolii w przyszłości.

dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+