PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jak pandemia wpłynęła na stosunek do żywienia i postrzegania własnego ciała? Referat wyróżniony podczas konferencji naukowej

Drukuj

Rozmawiamy z Panią Dagmarą Pyzik – studentką GWSH, wyróżnioną podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozmiar w umyśle”, której organizatorem było Koło Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czy może Pani przybliżyć swoją sylwetkę – czym Pani się zajmuje, co studiuje?

Studiuję psychologię, jest to trzeci rok studiów stacjonarnych, a moim zainteresowaniem jest właśnie psychologia, ale także muzyka. W przyszłości chciałabym połączyć moje pasje i działać w obszarze muzykoterapii. Interesuję się dodatkowo psychodietetyką.

Teraz, gdy wiemy, czym się Pani zajmuje, chcielibyśmy zapytać o Pani sukces podczas konferencji naukowej. No właśnie… co to była za konferencja, czego dotyczyła, gdzie się odbywała i co było Pani udziałem?

Była to VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle”, której organizatorem było Koło Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konferencja odbyła się online. Było to wydarzenie naukowe wielodyscyplinarne, oscylujące głównie wokół zagadnienia umysłu człowieka.

Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na temat wyróżnionego podczas konferencji referatu? Planuje Pani kolejne publikacje tego typu?

Podczas konferencji zaprezentowałam referat o tematyce: „Zachowania i motywy żywieniowe oraz niezadowolenie z ciała w czasie Covid 19 wśród kobiet o różnym poziomie uważnego jedzenia i ze zróżnicowanym wskaźnikiem masy ciała”. Badaniami zajmowały się wraz ze mną następujące osoby: mgr Adriana Modrzejewska, Sara Sereś, Martyna Pękała, Aleksandra Guziel, Ida Piątkowska, dr Justyna Modrzejewska oraz dr Kamila Czepczor-Bernat.

Referat otrzymał wyróżnienie Komitetu Naukowego.

Dlaczego taki temat?

Temat jest „na czasie”, a pandemia głęboko wpłynęła na nasze życie. Wyniki naszych badań pokazały, że można wyróżnić dwie grupy osób: będzie to grupa charakteryzująca się niskim poziomem uważnego jedzenia oraz nadmierną masą ciała w porównaniu do grupy o wysokim poziomie uważności oraz prawidłowej masie ciała. Ta pierwsza deklarowała: częstsze wybieranie pokarmów w celu regulacji emocji, ponadto wyższy poziom niezadowolenia z ciała, niższy poziom motywów żywieniowych, związanych ze spożyciem pokarmu ze względu na potrzeby organizmu i głód, zdrowie czy kontrolę wagi.

Uzyskane przez nas rezultaty wskazują, że zarówno posiadana masa ciała, jak i poziom uważnego jedzenia mogą różnicować zachowania i motywy żywieniowe oraz poziom niezadowolenia z ciała wśród kobiet w okresie Covid 19.

Naszym zdaniem istotne jest uwzględnienie powyższych informacji przy planowaniu interwencji, które skierowane są na zmianę sposobu odżywiania się oraz doświadczenia własnej cielesności.

Prosiłabym jeszcze o parę słów na temat Koła Naukowego, w którym Pani działa w GWSH.

Jest to Koło Naukowe Psychologii Stosowanej, które powstało w październiku 2012 r., a mogłabym je opisać jako organizację, która zrzesza studentów zainteresowanych psychologią szeroko pojętą. Działa przy Katedrze Psychologii kierowanej przez profesor Zofię Ratajczak. Pomysłodawczyniami Koła jest właśnie prof. Ratajczak oraz Pełnomocnik ds. kierunku Psychologia - dr Renata Rosmus. Opiekunami naukowymi Koła są mgr Adriana Modrzejewska oraz dr Ewa Bensz-Smagała.

Celem naszego Koła jest doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii oraz rozwijanie umiejętności praktycznych przydatnych w pracy psychologa, a także wymiana poglądów naukowych, zainteresowań oraz doświadczeń, integracja środowiska studenckiego, wspieranie prac badawczych, czego dowodem są właśnie nasze badania.

Chcemy popularyzować psychologię jako dziedzinę użyteczną w codziennym życiu i rozszerzyć naszą działalność poza społeczność akademicką.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+