PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Za nami ostatnia konferencja PTE w Katowicach w roku 2021

Drukuj

W wydarzeniu wzięli udział znakomici prelegenci ze świata nauki oraz biznesu, a jednym z głównych partnerów była tradycyjnie GWSH.

W Radzie Programowej Konferencji oraz wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele naszej uczelni, a Pani dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH była moderatorem drugiej części konferencji, skupiającej środowiska naukowe. Członek Rady Biznesu GWSH, Pan Zbigniew Gieleciak - Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A w Tychach oraz Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, przedstawił temat Smart City – Inteligentnego miasta, które jest szansą i przyszłością miast nie tylko w regionie, ale i na świecie. Przedstawione przez Pana Prezesa tezy zostały bardzo entuzjastycznie odebrane przez uczestników Konferencji, a poruszane problemy będą z pewnością kontynuowane w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wspólnie z GWSH. Zapraszamy do śledzenia informacji i włączenia się do dyskusji – szczegóły wkrótce!

Podczas konferencji "Aktualne problemy i wyzwania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" poruszone zostały także następujące tematy:

 • "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako strategiczny projekt rozwojowy"
 • "KSSE S.A. jako narzędzie modernizacji Miasta"
 • "Problematyka systemowego zbierania danych na potrzeby procesu sprawiedliwej transformacji regionu"
 • "Wyzwania i problemy GZM na przykładzie Katowice"
 • "Ustawa metropolitalna wymaga zmian"
 • "Czy samorządy są gotowe na elektromobilność"
 • "Rola Gminy w budowaniu metropolitalnego klimatu inwestycyjnego"
 • "Reanimacji serca Metropolii - determinanty skoku rozwojowego Świętochłowic"
 • "Strategia GZM jako efekt synergii jej członków"
 • "Rozwój Metropolitalny aglomeracji miejskiej - narzędzia i zastosowania"
 • "Siły i słabości  miast Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"

Dziękujemy naszym przedstawicielom za reprezentowanie uczelni.

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+