Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pierwsza Habilitacja w GWSH

Drukuj

Rada Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, recenzjami i Uchwałą Komisji Habilitacyjnej, podjęła 28 marca 2018 roku w tajnym głosowaniu uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Dudzie.

14 listopada 2017 roku, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania GWSH.

 Komisji Habilitacyjnej przewodniczył Prof. dr hab. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sekretarzem komisji był Prof. dr hab.Henryk Bieniok  z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W skład Komisji wchodzili także recenzenci wyznaczeni przez CK:

 - Prof. dr hab. Jolanta Mazur z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

 - Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 - Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,

Natomiast na członków Komisji Habilitacyjnej powołani zostali przez CK - Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, oraz Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Popczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

Po ocenie i przygotowaniu recenzji dorobku naukowego Kandydatki oraz zapoznaniu się
z przygotowanym przez dr inż. Joannę Dudę autoreferatem, Komisja Habilitacyjna 27 lutego 2018 roku pozytywnie zaopiniowała nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego stwierdzając, że osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, stanowiły znaczny wkład Kandydatki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Powyższa decyzja była podstawą do podjęcia przez Radę Wydziału Zarządzania GWSH uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Dudzie co ostatecznie nastąpiło 28 marca 2018 r.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 Dr inż. hab. Joanna Duda

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+