PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pierwsza Habilitacja w GWSH

Drukuj

Rada Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, recenzjami i Uchwałą Komisji Habilitacyjnej, podjęła 28 marca 2018 roku w tajnym głosowaniu uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Dudzie.

14 listopada 2017 roku, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania GWSH.

 Komisji Habilitacyjnej przewodniczył Prof. dr hab. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sekretarzem komisji był Prof. dr hab.Henryk Bieniok  z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W skład Komisji wchodzili także recenzenci wyznaczeni przez CK:

 - Prof. dr hab. Jolanta Mazur z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

 - Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 - Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,

Natomiast na członków Komisji Habilitacyjnej powołani zostali przez CK - Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, oraz Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Popczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

Po ocenie i przygotowaniu recenzji dorobku naukowego Kandydatki oraz zapoznaniu się
z przygotowanym przez dr inż. Joannę Dudę autoreferatem, Komisja Habilitacyjna 27 lutego 2018 roku pozytywnie zaopiniowała nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego stwierdzając, że osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, stanowiły znaczny wkład Kandydatki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Powyższa decyzja była podstawą do podjęcia przez Radę Wydziału Zarządzania GWSH uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Dudzie co ostatecznie nastąpiło 28 marca 2018 r.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 Dr inż. hab. Joanna Duda

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+