PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Drugie spotkanie Koła Naukowego

Drukuj

Gościem spotkania będzie Anna Sikorska - dyplomowana arteterapeutka, muzyk, psychoterapeuta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak można wykorzystać arteterapię w pracy pedagoga lub psychologa, to zarezerwuj sobie czas w czwartek 16.12, o godzinie 17.30 do 19.00.

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae2d0bb2b9b4849d084d38fceedd05f25%40thread.tacv2/1638740298025?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2288e3276f-f358-4792-98d0-6c2b79372c8f%22%7d

Anna Sikorska - dyplomowany arteterapeuta, muzyk, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego, założycielka SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie. Propagatorka poszerzania świadomości na temat holistycznego dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. W latach 2013 – 2017 współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jako arteterapeuta i od 2016 roku jako koordynator do spraw terapii zajęciowej. Od 2015 roku stale współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przy projektach szkoleniowych i profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży i pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie, gdzie prowadzi arteterapię indywidualną i grupową dzieci oraz wspiera rodziców. Od września 2020 roku współpracuje również z Oddziałem Dziennym SPZLO Praga Północ oraz przy Projekcie wsparcia osób doświadczonych Kryzysem Psychicznym organizowanym przez IPiN w Warszawie.

W ramach SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie, koordynuje pracę arteterapeutów przy realizowanych projektach, organizuje i prowadzi szkolenia w ramach autorskiego programu edukacji arteterapeutycznej „Akademia Arteterapii.Prowadzi sesje indywidualne arteterapii dla dzieci i dorosłych. Wykładała arteterapię na studiach podyplomowych m.in. na APS w Warszawie oraz na WSH w Radomiu.

Prywatnie miłośniczka tańca i muzyki flamenco.

 

www.sensarte.pl

www.annasikorska.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+