PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dr nauk ekonomicznych Tomasz Lis w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

Drukuj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A dr nauk ekonomicznych Tomasza Lisa, profesora GWSH. To specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, twórca Rady Biznesu GWSH.

Sprawuje we władzach naszej Uczelni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z takich przedmiotów jak między innymi: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ma duże doświadczenie w kształceniu kadry naukowej, wypromował kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych oraz zrealizował kilka tysięcy szkoleń dla jednostek publicznych i prywatnych. Ponadto uczestniczył w projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych dla kilkunastu podmiotów z GPW.

Tomasz Lis jest wieloletnim członkiem organów spółek lub sztabów doradczych w obszarach: energetycznym, wodnokanalizacyjnym, komunalnym. Zasiadał w radach nadzorczych oraz zespołach doradczych spółek prywatnych i publicznych, ostatnio w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., gdzie był członkiem Zespołu Monitorującego Transport, członkiem Zespołu Audytu oraz członkiem Zespołu Strategii. Przeprowadzał
i realizuje w ramach działalności gospodarczej zlecenia dotyczące produktów księgowych, doradczych, organizacyjnych dla kilkuset podmiotów gospodarczych, w tym dla m.in. PGE, ENERGA, ORANGE, BEŁCHATÓW, Elektrownia Połaniec, Białystok PGE Dystrybucja, Tauron, Elektrociepłownia Kraków, PKP, sądów w Polsce, PIP, URE, MF, KPRM, KAS.

Stały doradca spółek sieciowych, gdzie wdrażał systemy raportowania i polityki rachunkowości. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+