PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Certyfikat kompetencji. Nowe możliwości dla studentów GWSH

Drukuj

Od nowego roku akademickiego nasi studenci będą mogli wybrać i bezpłatnie studiować przedmiot spoza swojego kierunku. Zdobyte kwalifikacje zostaną potwierdzone w dyplomie ukończenia studiów.

Certyfikat kompetencji z GWSH” to nowy projekt w naszej uczelni. Dzięki niemu studenci będą mieli szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na wybranym przez nich kierunku. Czyli będą mogli wybrać przedmiot na innym kierunku studiów.

Zależy nam, aby w ten sposób wspierać studentów w ich rozwoju oraz realizowaniu pasji, zainteresowań czy zdobywaniu dodatkowych kompetencji. Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Certyfikat to projekt, który ruszy od nowego roku akademickiego.

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego będzie się wiązało ze zdobyciem zaliczenia wg. ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji.

Warunki uczestnictwa

W projekcie będą mogli wziąć udział studenci kierunków licencjackich oraz magisterskich w GWSH.  W ciągu roku akademickiego student będzie miał okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot. Lista z przedmiotami do wyboru zostanie przygotowana i będzie dostępna w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Karier. Tam również załatwiane będą wszystkie formalności związane z wyborem dodatkowego przedmiotu.

Szczegóły uczestnictwa w projekcie oraz regulamin Certyfikatu kompetencji z GWSH będą dostępne od września na stronie: https://www.gwsh.pl/biuro-karier/biuro-karier-aktualnosci.html

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+