PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykładowczynie GWSH z nowymi zadaniami w PTE

Drukuj

Dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH oraz dr Beata Barszczowska zostały wybrane do zespołów ds. promocji oraz ds. ekspertyz katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wyboru dokonano na posiedzeniu Krajowej Rady Naukowej PTE 15 marca 2022 r. Rada Naukowa PTE zajmuje się promocją nauki w zakresie ekonomii, a także popularyzacją nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu w środowisku akademickim i szkołach ponadpodstawowych oraz wśród przedsiębiorców. Jej rolą jest wzmacnianie gospodarki poprzez poszerzanie horyzontów wiedzy na tematy ekonomiczne, w tym publikacje naukowe.

Naszym wykładowczyniom, a zarazem członkiniom i ekspertkom PTE oddziału w Katowicach serdecznie gratulujemy!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+