PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warsztaty kryminalistyczne z badania pisma ręcznego na spotkaniu koła naukowego

Drukuj

Solidną dawkę wiedzy z zakresu badań pisma ręcznego otrzymali studenci z Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Na jednym ze spotkań wzięli udział w warsztatach kryminalistycznych badania pisma ręcznego. Zaproszonym gościem był dr Adam Buczek, który przedstawił referat pt. „Podstawy sądowo-kryminalistycznej ekspertyzy pisma ręcznego – zagadnienia teoretyczne, studium przypadku, warsztat".

Dr Buczek jest nie tylko wykładowcą logiki, ale także specjalistą ekspertyzy pisma ręcznego i dokumentów. Wskazaną problematyką zajmuje się zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Opracował w tym zakresie szereg publikacji naukowych, w tym pracę doktorską pt. „Fałszowanie podpisów metodą ścisłego naśladownictwa”.
Podczas wykładu prelegent zapoznał studentów z podstawowymi założeniami sądowo-kryminalistycznej ekspertyzy pisma ręcznego, poruszając m.in. zagadnienia takie, jak: właściwości pisma ręcznego umożliwiające dokonanie osobniczej, jednoznacznej identyfikacji, proces personalizacji pisma, istotę, znaczenie i rodzaje tzw. odchyleń materialnych (przedziału zmienności osobniczej), prawa Solange–Pellata, rodzaje i znaczenie materiału porównawczego w badaniach pisma ręcznego, przebieg czynności w standardowej ekspertyzie pisma ręcznego itp.

Zwrócił również uwagę studentów na nowoczesną aparaturę badawczą, wykorzystywaną w technicznej ekspertyzie dokumentów, na którą składają się m.in. urządzenia takie, jak: komparatory spektralne, np. projektina, VSC 6000 i 8000 stosowane do spektralnej analizy dokumentów w zakresach UV (ultrafiolet, nadfiolet), IR (podczerwień bliska, średnia i daleka), a także ESDA, spektroskopia ramanowska, spektrometria Fouriera, specjalne zestawy mikroskopowe, elektroforeza kapilarna, mikroskopia skaningowa i inne.

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+