PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Teraz Polska Turystyka - konkurs na najlepsze prace magisterskie

Drukuj

Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego ogłosiła Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Prace można przesyłać do 30 sierpnia 2022 roku.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace:
* dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski,
* zostały ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry,
* zostały obronione w okresie nie wcześniejszym niż po 1 stycznia 2020 roku.

Nagrody dla studentów:
* za I miejsce – 5 tys. zł,
* za II miejsce – 3 tys. zł,
* za III miejsce – 2 tys. zł.

Celem konkursu jest:
* promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski,
* wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
* promocja młodych talentów ludzi, których pasja i poziom wiedzy o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce zostały starannie zwarte w obronionych pracach magisterskich,
* wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz ich wyróżnienie, jako przyszłych liderów, profesjonalistów w turystyce Polski,
* wzrost rozpoznawalności potencjału polskiej gospodarki turystycznej.

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępny na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+