PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH na międzynarodowej konferencji

Drukuj

„Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”. To tytuł XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka, w której wzięli udział pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH.

Konferencja odbyła się 25-26 kwietnia w trybie zdalnym. Jej organizatorem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych) oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. GWSH od wielu lat wspiera organizatorów w realizacji tak znamienitego wydarzenia naukowego. Konferencja na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń naszej Uczelni.

Tegoroczną konferencję z udziałem 160 osób otworzył prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK, a jednocześnie marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Słowo powitalne wygłosił JM rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek. W konferencji uczestniczyli również: dr Valeri Vachev – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. dr hab. Piotr Tuleja – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Robert Grzeszczak (UW) i prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM).
Konferencja składała się z 5 sesji plenarnych oraz 8 paneli dyskusyjnych. Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH (kierownik Katedry Prawa i Administracji) przewodniczył pierwszej sesji plenarnej pt. „Znaczenie nowych wyzwań cywilizacyjnych dla doskonalenia mechanizmów ochrony praw człowieka”. W ramach poszczególnych paneli dyskusyjnych swoje referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH: prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin wraz z adw. Michałem Pyrzowskim: „Instytucja wywłaszczenia a prawo własności w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, dr Daniel Wojtczak: „Mowa nienawiści jako zagrożenie dla praw człowieka”. Dodatkowo dr Wojtczak od kilku lat pełni zaszczytną funkcję sekretarza konferencji. Z kolei dr Adam Buczek (GWSH w Katowicach) i dr Krzysztof Józef Groń (Politechnika Śląska w Gliwicach) przedstawili referat pt. „Analiza wybranych technik fałszerskich dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym dokonywanych przy użyciu komputerowej grafiki rastrowej i wektorowej – badania eksperymentalne”.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+