PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

O pracy twórczej na spotkaniu koła naukowego pedagogiki

Drukuj

Zapraszamy na czwarte spotkanie Koła Naukowego "Twórczy praktyk – jak ciekawie pracować z ludźmi?". Tym razem gościem będzie Ewa Kokot – kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej, zastępca przewodniczącej Polskiego Komitetu Wychowania Przez Sztukę InSEA, edukatorka sztuki, animatorka działań społecznych.

Termin: 15 lutego w godz. 17.30 do 19.00
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae2d0bb2b9b4849d084d38fceedd05f25%40thread.tacv2/1644229388437?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2288e3276f-f358-4792-98d0-6c2b79372c8f%22%7d

W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja kart pracy twórczej oraz twórcze zadanie praktyczne.

Prosimy przygotować:

  • nożyczki,
  • białą kartę,
  • klej,
  • papier różnych kolorów i grubości.

Ewa Kokot - edukatorka sztuki, animatorka. Z wykształcenia pedagog i historyk sztuki. Od 1989 roku rozpoczęła ona tworzyć autorskie projekty DZIECKO — SZTUKA — KONTAKT. Zrealizowała około 1700 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni zrealizowanych międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę w odniesieniu do wartości. Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach.

Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” oraz powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w 2016 r. W sferze jej zainteresowań jest wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej. Publikacje: „Portret damy” (2005), „Fortepian czyli gra faktury” (2007), „Księga Pracy Twórczej” (2010), „Nasza Przestrzeń” (2012), „Ścieżka zmysłowa” (2013), „Wielki Album Ważnych Dzieł” (2014), „Dziecko w pracowni — notatki twórcze”(2015), „Kompas Współpracy” (2016), „Alfabet sztuki dziecka” (2017) oraz „Alfabet Współpracy”( 2019 r.) , „Album Piękna” ( 2020 r.), FUTURE ARTIST- Konstelacje”( 2021 r.)

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+