PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Mamy silną markę opartą na tradycji

Drukuj

Po upływie 3 dekad działalności dojrzeliśmy do zmiany dotychczasowej nazwy Uczelni i podjęcia starań o przekształcenie jej w Akademię – mówi JM Rektor GWSH dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH, podsumowując 30 lat działalności najstarszej niepublicznej uczelni na Śląsku.

Cofnijmy się o ponad 30 lat. Jest rok 1991. Kto wpadł na pomysł, by założyć Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach? Jak zrodziła się koncepcja powstania najstarszej niepublicznej uczelni na Śląsku?
- Sam pomysł pojawił się na początku 1991 roku i znalazł swój wyraz w utworzeniu 15 maja tegoż roku przez grupę osób, związanych m.in. ze śląskim środowiskiem akademickim, Górnośląskiego Prywatnego College’u Ekonomicznego, który następnie został przekształcony w Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową (GWSH).

Jak długa była droga od pomysłu do realizacji?
- Jak już wspomniałem, od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji upłynęło zaledwie kilka miesięcy. Jednakże był to trudny proces budowania koncepcji, programów kształcenia, pozyskania kadry dydaktycznej, wyboru miejsca prowadzenia zajęć, a także uzyskania stosownych pozwoleń ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Co było najtrudniejszym wyzwaniem w tych trzech dekadach funkcjonowania Uczelni?
- Dla mnie osobiście, jako Rektora GWSH, najtrudniejszym wyzwaniem było zawsze i jest nadal, zapewnienie ciągłego rozwoju i sprawnego funkcjonowania Uczelni, dla utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku edukacyjnym. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na częste zmiany przepisów dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, wynikające z różnych stanowisk reprezentowanych przez poszczególnych Ministrów, kierujących tym resortem na przestrzeni minionych trzech dekad. Równie trudnym wyzwaniem było przeprowadzenie Uczelni przez okres ciągle trwającego jeszcze niżu demograficznego, który dotknął wszystkie wyższe uczelnie - publiczne i niepubliczne, jednakże na funkcjonowanie tych ostatnich wpłynął najmocniej.

Jakie były ,,kamienie milowe” w rozwoju Uczelni?
- Jednym z pierwszych, ważniejszych osiągnięć w rozwoju GWSH było otrzymanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na wiodących kierunkach: Zarządzanie (4 grudnia 1997 r.) oraz Turystyka i Rekreacja (27 listopada 2001 r.). W kolejnych latach Uczelnia uruchamiała następne, nowe kierunki studiów, prowadzone zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Dzisiaj GWSH posiada 27 uprawnień w ramach 13 kierunków studiów (poza wspomnianymi już kierunkami studiów - Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja są to: Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Informatyka, Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Psychologia, Pedagogika, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo). W 2002 r. powstał pierwszy Wydział Zamiejscowy GWSH zlokalizowany w Żorach. W 2009 roku Władze Uczelni, postanowiły zaoferować kształcenie również Polonii austriackiej, uruchamiając za zgodą władz polskich i austriackich, Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu. Z kolei w 2013 r. utworzony został Wydział Zamiejscowy GWSH w Ostrawie oferujący z kolei studia w języku czeskim. Następnie Wydział ten przekształcony został decyzją Senatu GWSH w Zagraniczny Ośrodek Konsultacyjny funkcjonujący pod auspicjami GWSH. Najbardziej nobilitującym, w mojej opinii, osiągnięciem GWSH było uzyskanie 24 października 2005 r. przez Wydział Zarządzania GWSH decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przyznającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), a także 28 listopada 2016 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała jako pierwsza wyższa uczelnia niepubliczna na Śląsku status Uczelni Akademickiej. Niemniej istotnym wydarzeniem w historii Uczelni było połączenie się na początku października 2016 r., dwóch najstarszych uczelni niepublicznych w Katowicach: Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, tworząc (pod wspólną marką: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach) jeden z najbardziej prężnych niepublicznych ośrodków akademickich, nie tylko w woj. śląskim, ale również i w Polsce. Tak w olbrzymim oczywiście skrócie przedstawiają się ,,kamienie milowe” w dotychczasowym rozwoju GWSH.

W jaką stronę podąża uczelnia? Które wydziały, kierunki są dziś jej ,,kołem zamachowym”?
- Niewątpliwie główna działalność naukowa i dydaktyczna prowadzona jest przez Wydział Zarządzania, na którym działa 8 kierunków studiów. Bardzo duże nadzieje pokładamy w drugim, dużym wydziale naszej Uczelni, jakim jest Wydział Medyczny, który kształci obecnie na 3 kierunkach studiów, również w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Z wydziałem tym zresztą wiążemy daleko idące plany, gdyż w naszej opinii ma on znaczący potencjał rozwojowy. Nie chcę jednak na razie zdradzać szczegółów naszych planów.

W ciągu 30 lat uczelnia przechodziła wiele zmian. Teraz, a dokładnie 1 czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana jej nazwy – na Akademię Górnośląską. Dlaczego?
- Uważam, że po upływie 3 dekad działalności, wypromowaniu 23 doktorów i doktorów habilitowanych, łącznie prawie 64 000 absolwentów studiów podstawowych oraz podyplomowych, prowadzeniu 13 kierunków studiów w ramach łącznie 5 wydziałów, w tym wydziału zagranicznego w Wiedniu, dojrzeliśmy do zmiany dotychczasowej nazwy Uczelni i podjęcia starań o przekształcenie jej w Akademię. Decyzja ta wynika również z nieustannego rozwoju oferty dydaktycznej uczelni opartej o kształcenie na kierunkach medycznych.

Zmiana nazwy instytucji to poważna decyzja biznesowa, która niesie za sobą pewne konsekwencje. Co taki renaming oznacza dla uczelni, jej studentów, wykładowców, pracowników?
- Z jednej strony zmiana nazwy Uczelni oznaczać będzie dla nas konieczność bardzo istotnych, intensywnych działań marketingowych, aby wykreować nową markę na rynku edukacyjnym Śląska. Z drugiej nazwa - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego będzie niewątpliwie nobilitująca dla całej Uczelni oraz jej społeczności akademickiej.

Czy oprócz nazwy Uczelni zmieni się także system identyfikacji wizualnej, logotyp bądź strona internetowa? Czy te zmiany oznaczają, że Uczelnia wejdzie w kolejne dekady z nowym obliczem?
- Oczywiście, jak to się mówi, „szlachectwo zobowiązuje”. Na pewno z przyczyn zrozumiałych będziemy musieli zmienić system identyfikacji wizualnej, logotyp oraz stronę internetową, a także wprowadzić cały szereg zmian w prowadzonej dokumentacji, tak w wersji papierowej, jak też w elektronicznym obiegu dokumentów. Obecnie intensywnie pracujemy nad tymi zmianami. Wkrótce zatem odsłonimy nasze nowe oblicze – silną markę opartą na tradycji połączonej z nowoczesnością.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+