PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja o ochronie zdrowia i wyzwaniach dla branży medycznej

Drukuj

"Wyzwania i problemy zarządzania w ochronie zdrowia". Konferencję naukową pod tym tytułem zorganizowały 26 maja 2022 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach i nasza Uczelnia.

To była I edycja konferencji ogólnopolskiej o ochronie zdrowia w PTE w Katowicach. Jej uczestników przywitała Marta Adamczyk, prorektor GWSH ds. organizacji i rozwoju oraz Jerzy Podsiadło, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.

Na wstępie prorektor Marta Adamczyk przypomniała, że GWSH od 30 lat prowadzi studia z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, a od 2005 roku kształci studentów na kierunkach Wydziału Medycznego.

Wachlarz zagadnień poruszanych podczas tego naukowego wydarzenia był szeroki. Pierwszy referat wygłosiła dr Małgorzata Ruprich, MBA, prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym GWSH. Omówiła aktualne trendy w zarządzaniu w służbie zdrowia. Okazuje się, że pandemia COVID przyspieszyła tempo cyfryzacji w branży medycznej o co najmniej kilka lat, a Polacy, jak wskazują badania, są dobrze nastawieni do usług cyfrowych. Telemedycynę polubiły nawet osoby starsze. Jak pokazują badania, 62 proc. ankietowanych woli zadzwonić do lekarza niż udać się do niego osobiście. Na koniec prodziekan Małgorzata Ruprich dodała, że cyfryzacja jest szansą rozwoju dla branży medycznej, ale niesie ze sobą również zagrożenia - brak osobistego kontaktu z pacjentem, błędy aplikacji, niepełne dane wprowadzane do systemu.

Kolejny prelegent - lek. Janusz Milejski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu omówił wyzwania i problemy związane z dopuszczeniem do pracy w Polsce lekarzy spoza UE, w tym lekarzy z Ukrainy. Zaznaczył, jak ważna jest znajomość j. polskiego do wykonywania zawodu lekarza i jakie ryzyko niesie bagatelizowanie tej kwestii.

Z kolei Krzysztof Bestwina – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, a zarazem członek Rady Ekspertów Wydziału Medycznego GWSH, wymienił największe problemy, z jakimi borykają się szefowie placówek medycznych, poczynając od braków kadrowych, kłopotów finansowych, rosnących kosztów utrzymania placówek, sztywnych wymagań kontraktowych, licznych kontroli, kończąc na wymagających warunkach sprawozdawczych i proceduralnych.

Następną prelegentką była dr nauk medycznych Mariola Sznapka, adiunkt GWSH. Przedstawiła prezentację zatytułowaną „Wirus a świat i co dalej?”. Podała ciekawe dane statystyczne dotyczące problemów, z którymi boryka się ludzkość, nie tylko wirusów i pandemii, ale także innych niepokojących zjawisk np. niedożywienia i otyłości. Okazuje się, że w 2014 roku aż 2,1 miliarda ludzi było otyłych, a 850 mln – niedożywionych. W 2019 roku głód i niedożywienie spowodowało zgony nie mniej niż miliona mieszkańców globu. Natomiast otyłość była przyczyną ponad 3 mln zgonów. Niepokojem mogą napawać też inne zjawiska - globalne ocieplenie oraz niestabilna sytuacja będą pogarszały sytuację w najbliższych latach.

Listę prelegentów zamykała dr Iwona Burka, adiunkt GWSH. Opowiedziała o wpływie kreatywności na zdrowie. Podkreśliła, że twórcze myślenie jest niezbędne nie tylko w organizacjach, ale i w naszym życiu osobistym. Badania naukowe wskazują bowiem, że aktywność twórcza wpływa na nasz dobrostan, odgrywając także dużą rolę w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego, poczucia własnej wartości i interakcji społecznych. Rozwijanie twórczego myślenia może być również wsparciem w procesie leczenia chorób demencyjnych.

Konferencja zakończyła się godzinnym panelem dyskusyjnym z udziałem uczestników spotkania.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+