PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja naukowa na temat energetyki i prawa energetycznego

Drukuj

Prawu energetycznemu oraz zagadnieniom dotyczącym tej branży będzie poświęcona konferencja naukowa, która odbędzie się w Gdańsku 19 i 20 maja. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządu oraz największych, polskich firm energetycznych. Naszą Uczelnię będzie reprezentował - dr nauk ekonomicznych Tomasz Lis, prof. GWSH.

Asumptem do zorganizowania konferencji jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego.

Uchwalając „Ustawę elektryczną” z 1922 roku, ustawodawcy przyświecała myśl, że zagospodarowanie państwa w dziedzinie elektryfikacji, musi się odbywać według pewnych zasad przewodnich, odpowiadających interesom całego państwa. Ustawa miała przy tym na celu takie skoordynowanie wszelkich przedsięwzięć ówcześnie podejmowanych, zarówno przez podmioty prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego, aby możliwe było w przyszłości stworzenie systemu elektroenergetycznego pokrywającego swą siecią terytorium całego kraju. Tak stworzono nowoczesne, jak na owe czasy, podstawy prawne funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Obecnie sektor elektroenergetyczny znajduje się w stanie głębokiej transformacji. Stoją przed nim takie wyzwania, jak konieczność zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu elektroenergetyki na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, postęp technologiczny i dokonująca się na naszych oczach rewolucja przemysłowa 4.0.
Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.

Udział w spotkaniu wezmą między innymi: wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, dyrektor Wspólnoty Energetycznej Artur Lorkowski, dr hab. Mariusz Golecki, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele największych firm energetycznych w kraju.

Spotkanie „Energetyka i prawo energetyczne” będzie pierwszym z cyklu konferencji, jakie w 2022 roku planuje zorganizować Instytut De Republica na temat energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+