PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kompetencje jutra w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych

Drukuj

Jakie kompetencje będą potrzebne w sektorze NUB za 10-15 lat? Jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacyjnymi? O tym dyskutowano 11 maja w Tychach podczas konferencji "Przyszłość kwalifikacji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych".

Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy oraz  z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB.

Naszą uczelnię reprezentował podczas panelu dykusyjnego dr Aleksander Wolski, prof. GWSH. Poniżej prezentujemy jego opinię dotyczącą tematu konferencji.

Po zakończeniu bardzo rozwojowej konferencji pt. Kwalifikacje Przyszłości, Sektorowej Rady Kompetencji. Usługi Biznesowe (Tychy 2022), mogę podzielić się refleksją, iż drogą pro-przyszłościową rozwoju szkolnictwa wyższego powinno być nie tyle szukanie zawodu przyszłości (takowy nie istnieje w zmieniającej się rzeczywistości), lecz kreowanie człowieka przyszłości. Jaki to człowiek? Przede wszystkim, to człowiek niezastępowalny, posiadający nie wysoce wyspecjalizowane (ci będą szybko zastępowani przez nowe technologie), lecz wysoko rozwojowe, kreacyjne wraz z dużym poczuciem odpowiedzialności - bez wzmocnienia humanistyki jest to właściwie niemożliwe.
W dostosowaniu do prognozowanej przyszłości zmianie powinna ulec również motywacja do studiowania – priorytetem powinno być zdobycie wiedzy i umiejętności, a dyplom jest tylko ich pochodną.
To głęboka zmiana nie tylko w modelu kształcenia, lecz również w relacjach społecznych na uczelniach. Należy powrócić do relacji mistrz-uczeń, która zmiana perspektywę z ilościowej na jakościową. Jednak nie służy temu nie tylko dominująca, w społeczeństwie, motywacja strachu, lecz również patologia parametryzacji na uczelniach. Doprowadzająca do odtwórczej bezmyślności poszukiwania dróg sprawdzonych i najwyżej punktowanych, zamiast wytyczania dróg nowych. Efektem może być tylko stagnacja, a w dalszej perspektywie zapaść rozwojowa.

dr Aleksander Wolski, prof. GWSH
Katowice maj 2022

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+