Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pierwsza Komisja Habilitacyjna w GWSH na Wydziale Zarządzania

Drukuj

27 lutego br. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej odbyło się po raz pierwszy posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. Postępowanie habilitacyjne jest prowadzone na Wydziale Zarządzania GWSH.

Pierwsza Komisja Habilitacyjna w sprawie postępowania habilitacyjnego prowadzonego w GWSH na Wydziale Zarządzania.

27 lutego br. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej odbyło się po raz pierwszy posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w sprawie przewodu habilitacyjnego dr inż. Joanny Dudy. Postępowanie habilitacyjne jest prowadzone na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Joanny Dudy wszczęto na podstawie uchwały Rady Wydziału Zarządzania GWSH w dniu 11 października 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Komisji Habilitacyjnej przewodniczył Prof. dr hab. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sekretarzem komisji był Prof. zw. dr hab.Henryk Bieniok
z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W skład Komisji wchodzili także:

- recenzent, Prof. dr hab. Jolanta Mazur, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- recenzent, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

- recenzent, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach,

- członek Komisji, Prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- członek Komisji, Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Popczyk, Uniwersytet Łódzki.

Wyniki posiedzenia Komisji Habilitacyjnej przedstawione zostaną na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału Zarzadząnia GWSH.

Habilitacja w GWSH

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+