PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dyskusja o publicznoprawnych i prywatnoprawnych uwarunkowaniach działalności hotelarskiej w dobie zmian - przewodnim tematem konferencji

Drukuj

Nie tylko teoretycy prawa, ale również praktycy wzięli udział w zorganizowanej przez naszą Uczelnię 3 czerwca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian”. Wydarzeniu patronował Minister Sportu i Turystyki.

Celem konferencji było wskazanie proponowanych zmian w regulacjach prawnych związanych z usługami turystycznymi oraz próba ich oceny z perspektywy przedsiębiorców zajmujących się branżą turystyczną. Konferencja zgromadziła znakomitych specjalistów z zakresu prawa oraz przedsiębiorców zajmujących się przede wszystkim branżą turystyczną. W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii, dotyczących zarówno już istniejących regulacji, jak i propozycje nowych rozwiązań prawnych. W konferencji udział wzięli nie tylko teoretycy prawa, ale także praktycy, którzy związani są z szeroko rozumianą turystyką, a wśród prelegentów byli przedstawiciele wszystkich stanów akademickiej społeczności.

Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH. Słowo wprowadzające wygłosił Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, a następnie Kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej – dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH wprowadził uczestników w tematykę konferencji oraz podkreślił wagę poruszanych w jej trakcie zagadnień.

Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne. Pierwsza z nich była moderowana przez dr Katarzynę Płonkę-Bielenin, (Prodziekana ds. kierunków Prawo i Administracja Akademii Górnośląskiej), a prelegentami byli m.in.: dr Dominik Borek - Ministerstwo Sportu i Turystyki (Założenia do ustawy o rodzajach usług turystycznych - dyskusja nad obszarem usług zakwaterowania), dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Prawa przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1150 (rozporządzenia P2B), dr Jerzy Raciborski - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, (Propozycja regulacji usług hotelarskich w świetle założeń do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych).
Druga sesja plenarna skupiła przede wszystkim przedsiębiorców turystycznych. Sesji tej przewodniczył dr Dominik Wolski, a wzięli w niej udział m.in.: Tomasz Pieniążek, IGHP; Krzysztof Szadurski, IGHP; Michał Szeftel, Polska Federacja Campingu i Caravaningu. Była to część dyskusyjna związana z przedstawieniem problemów i oczekiwań ze strony przedsiębiorców zajmujących się branżą turystyczną.
Następnie odbyła się trzecia sesja plenarna, której przewodniczyła dr Katarzyna Płonka-Bielenin, a udział w niej wzięli m.in.: Urszula Dziedzic, Andrzej Trojanowski – NIK (Sytuacja przedsiębiorców prowadzących Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – spostrzeżenia na podstawie ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli), dr Aleksandra Stopova-Kozioł - Akademia Górnośląska, (Zawieranie umów na odległość w ramach usług turystycznych na tle wyroku TSUE C - 249/21) oraz dr Dominik Wolski - Akademia Górnośląska, (Zmiany w przewodnictwie turystycznym – dokąd zmierzamy?).
W trakcie dyskusji, która miała miejsce po kolejnych sesjach plenarnych, podniesiono przede wszystkim istotne kwestie dotyczące proponowanych zmian w ustawie o rodzajach usług turystycznych oraz o prawach przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, a także przedstawione zostały postulaty i oczekiwania przedstawicieli przedsiębiorców turystycznych. O wysokim poziomie konferencji świadczyła rozbudowana merytoryczna dyskusja, która dobrze została odebrana w środowisku naukowym. Wygłoszone w trakcie konferencji referaty zostaną opublikowane w monografii i będą dostępne szerszej publiczności.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+