PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

22 marca kolejne spotkanie Koła Naukowego TWÓRCZY PRAKTYK

Drukuj

Koło Naukowe "Twórczy praktyk – jak ciekawie pracować z ludźmi?" zaprasza na kolejne swoje spotkanie. Jego gościem będzie dr Natalia Ruman - adiunkt Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, nauczyciel dyplomowany, animator.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 marca o godzinie 17:30 do 19:00.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae2d0bb2b9b4849d084d38fceedd05f25%40thread.tacv2/1647272508798?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%2288e3276f-f358-4792-98d0-6c2b79372c8f%22%7d 

INFORMACJE O GOŚCIU SPOTKANIA:
Natalia Ruman, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Uniwersytet Śląski, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, mgr lic. kan. Teologii Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny w Katowicach. Adiunkt Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; nauczyciel dyplomowany klas ponadpodstawowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie (medal Edukacji Narodowej), animator, szkoleniowiec, akredytowany wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach. Od kilku lat prowadzi zajęcia szkoleniowe również w Uniwersytecie Otwartym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji, wykonawca kilkunastu projektów edukacyjnych. Ambasador PILGRIM w Austrii, szerzący zrównoważony rozwój w edukacji.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+