PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dyskusja o szkolnictwie wyższym na posiedzeniu przedstawicieli niepublicznych uczelni

Drukuj

O współpracy i wyzwaniach uczelni dyskutowano podczas posiedzenia Kolegium Założycieli i Rektorów Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia.

To było pierwsze posiedzenie Kolegium po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią. Poświęcono je ocenie okresu czterech lat obowiązywania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dyskusja dotyczyła sytuacji szkół niepublicznych pod rządami tej ustawy i pożądanych kierunkach zmian legislacyjnych. Wskazano na konieczność podejmowania przez Kolegium działań, lobbujących za zmianami prawnymi korzystnymi dla uczelni i studentów.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali też o wspólnych inicjatywach, konsolidujących środowisko akademickie i wzmacniających renomę szkolnictwa niepublicznego, takich jak konkursy na prace naukowe, konferencje czy wspólne projekty badawcze.
GWSH reprezentowali na posiedzeniu JM Rektor dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH oraz prorektor ds. organizacji i rozwoju mgr Marta Adamczyk.

Kolegium Założycieli i Rektorów Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego zrzesza przedstawicieli kierownictwa niepaństwowych szkół wyższych z całego regionu: od Bielska-Białej po Częstochowę.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+