PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Forum Przedsiębiorczości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Drukuj

Jak firmy stawiają czoła etycznym dylematom biznesowym? Na jakie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich mogą liczyć przedsiębiorcy? Jakie znaczenie i korzyści dla biznesu ma gospodarka o obiegu zamkniętym? – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną omówione podczas Konferencji „Forum Przedsiębiorczości Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, która odbędzie się 21 marca 2024 r. w Akademii Górnośląskiej. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami i wyzwaniami, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja odbędzie się 21 marca 2024 roku w godz. 10:00 – 13:00 w Budynku A przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 3 w Katowicach. Organizatorami wydarzenia jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach.

Konferencję otworzy JM Rektor AG dr Marta Adamczyk oraz Prezes Zarządu PTE w Katowicach dr Jerzy Podsiadło, Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.

W programie przewidziano wykłady ekspertów z różnych dziedzin oraz czas przeznaczony na pytania widowni, w tym tematykę dotyczącą wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz etykiety w biznesie. Konferencję moderować będą: dr Barbara Rychta – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz dr Beata Barszczowska – Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach, Wicedyrektor w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.

Wśród prelegentów wystąpią: dr Małgorzata Ruprich, prof. AG – Dziekan ds. Kształcenia Podyplomowego, Agnieszka Szymkiewicz-Brodziak – Kierownik Wydziału informacji i promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Piotr Natkański – Dyrektor Biura Dep. Poręczeń i Gwarancji BGK, Mateusz Szulc – Głównym Ekspert ds. wsparcia sprzedaży instrumentów Unii Europejskiej w Departamencie Programów Europejskich BGK, Wiktor Pawlik – Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Barbara Miś – Kierownik Referatu, Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink., Izabela Jakubek – Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oraz Jan Mądry – trener, doradca, mediator, wykładowca Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Rejestracja na wydarzenie: katowice@pte.pl – z podaniem imienia, nazwiska i nazwy organizacji delegującej.

Do wiadomości: Adam Sztukowski

Dyrektor Biura Zarządu, Koordynator Konferencji z ramienia PTE w Katowicach

tel.: +48 601 58 59 75

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+