PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Fizjoterapia - nadanie uprawnień do prowadzenia Jednolitych Studiów Magisterskich

Drukuj

W dniu 9 października Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin nadał Wydziałowi Medycznemu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.

Decyzja Ministra o nadaniu uprawnień została wydana na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez GWSH program kształcenia magistrów fizjoterapii, zwłaszcza w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także warunków, w jakich będą odbywały się studia. Warto przypomnieć, że na Uczelni od 12 lat z powodzeniem prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia.


Więcej informacji na temat kierunku Fizjoterapia znajdą Państwo na:
• http://www.gwsh.pl/studia/fizjoterapia.html

Zapraszamy również do rekrutacji oraz do kontaktu z Biurem Obsługi Studentów GWSH:
• Katowice, ul. Harcerzy Września 3, budynek A - hol główny
• tel.: 32 35 70 532
• e-mail: rekrutacja@gwsh.pl


logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+