Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Fizjoterapia - nadanie uprawnień do prowadzenia Jednolitych Studiów Magisterskich

Drukuj

W dniu 9 października Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin nadał Wydziałowi Medycznemu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.

Decyzja Ministra o nadaniu uprawnień została wydana na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez GWSH program kształcenia magistrów fizjoterapii, zwłaszcza w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a także warunków, w jakich będą odbywały się studia. Warto przypomnieć, że na Uczelni od 12 lat z powodzeniem prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia.


Więcej informacji na temat kierunku Fizjoterapia znajdą Państwo na:
• http://www.gwsh.pl/studia/fizjoterapia.html

Zapraszamy również do rekrutacji oraz do kontaktu z Biurem Obsługi Studentów GWSH:
• Katowice, ul. Harcerzy Września 3, budynek A - hol główny
• tel.: 32 35 70 532
• e-mail: rekrutacja@gwsh.pl


Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+