PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kursy specjalistyczne dla dyplomowanych fizjoterapeutów

Drukuj

Wkrótce ruszy aż 9 nowych szkoleń!

Fizjoterapeuta lub rehabilitant, bo tak zamiennie określa się specjalistę, który, przywraca sprawność pacjentom po urazach, niesie ulgę osobom cierpiącym z bólu narządu ruchu, przyczynia się do poprawy jakości życia osób z trwałymi dysfunkcjami układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, udar).

Wbrew obiegowej opinii, fizjoterapeuta nie jest osobą po kilku kursach on-line, ale absolwentem szkoły policealnej, studiów licencjackich lub magisterskich, który jest zrzeszony w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Jest to zatem zawód medyczny regulowany zapisami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

Zawód fizjoterapeuty wymaga ciągłego doskonalenia, ponieważ pojawiają się nowe metody i techniki terapeutyczne, nowe badania medyczne. Techniki manualne, ćwiczenia neurofizjologiczne oraz cała grupa czynników fizykalnych to narzędzia, którymi posługuje się specjalista usprawniający narząd ruchu pacjenta a które są nieustannie udoskonalane. Dlatego ta grupa zawodowa ma dużą świadomość konieczności ciągłego dokształcania i uzupełniania wiedzy praktycznej.

W Polsce jest ponad 64 tysiące zarejestrowanych fizjoterapeutów, z czego zdecydowana większość regularnie się dokształca. Fizjoterapeuta, który pogłębia swoją wiedzę nie tylko potrafi lepiej pomóc pacjentowi, ale jak pokazują badania cieszy się większym zaufaniem pacjenta. Sympozja, zjazdy, doniesienia naukowe i fachowe czasopisma są źródłem wiedzy teoretycznej, a warsztaty, kursy i szkolenia pozwalają na doskonalenie umiejętności praktycznych.

- GWSH jest znana z wysokiej jakości szkoleń dedykowanych fizjoterapeutom. Wpływa na to permanentne aktualizowanie wiedzy poprzez wdrażanie na rynek nowych kierunków/metod oraz dobór wysoce wykwalifikowanych instruktorów. Ponadto sprawnie działający dział administracyjny, możliwość korzystania z dofinansowań unijnych oraz dobra lokalizacja placówki przyczyniają się do wysokiego standardu usług szkoleniowych. – dr Anna Gogola, wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, współtwórca metody DENEMS.

Główna Wyższa Szkoła Handlowa wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym fizjoterapeutów, dlatego co roku wzbogaca listę specjalistycznych kursów i szkoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takich szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby legitymujące się dyplomem fizjoterapeuty na poziomie: technika, licencjata lub magistra. W tym roku GWSH uruchomiła aż 9 nowych kursów dla fizjoterapeutów:

  • Terapia wisceralna
  • Osteopatia i chiropraktyka
  • Ultrasonografia w fizjoterapii i rehabilitacji
  • Zintegrowane techniki pracy z blizną - 10 niezawodnych metod
  • Terapia manualna techniką poizometrycznej relaksacji mięśni
  • Koncepcja interdyscyplinarnego podejścia do zabezpieczenia narządu ruchu przed rozwojem deformacji u dzieci z dysfunkcja OUN – efekty pracy polskiego zespołu
  • Fizjoterapeutyczne badanie i leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego
  • Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

oraz trwający 20 dni rozłożonych w 4 modułach, jedyny w Polsce kurs

  • Wykorzystanie metody DENEMS w terapii osób z różnymi formami zaburzonego napięcia mięśniowego.

Pełna oferta kursów dla fizjoterapeutów wraz z terminami na www.gwsh.pl/kursy-i-szkolenia

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+