PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie uczelni partnerskich Erasmus+

Drukuj

W dniach 26–30 czerwca br. gościliśmy w GWSH, w ramach programu Erasmus+, przedstawicieli bułgarskiego Uniwersytetu Ruse.

Pani prof. dr Kremena Rayanova – Vice dziekan Wydziału Prawa oraz Pani prof. dr Vanya Panteleeva – Główny Asystent oraz Sekretarz Naukowy Wydziału Prawa realizowały w GWSH pobyt w ramach programu Erasmus+ w celach szkoleniowych.

W dniu 27 czerwca br. odbyło się spotkanie z Rektorem GWSH - prof. nzw. dr hab. Krzysztofem Szaflarskim oraz Kierownikiem Katedry Prawa i Administracji w GWSH -  prof. nzw. dr hab. Andrzejem Bisztygą.

Realizowana mobilność oraz to spotkanie było dobrą okazją do rozmów o dalszej współpracy obu Uczelni, które zakończyły się podpisaniem umowy partnerskiej obejmującej w swym zakresie możliwości wspólnego prowadzenia badań, wspólnych projektów w dziedzinie edukacji i nauki, wymiany fachowej literatury naukowej, wspólnych konferencji i publikacji oraz rozszerzenie realizowanej już wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. Podpisano również w tym dniu pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu Ruse a Katedrą Prawa i Administracji GWSH porozumienie o naukowej współpracy z naciskiem na wspólne publikacje, wymianę materiałów edukacyjnych, wspólne programu naukowe i badawcze oraz inne.

GWSH realizuje unijny program mobilności akademickiej już od 2004 r. co roku aktywnie wysyłając i z serdecznością przyjmując wielu studentów jak i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych.

O programie Erasmus+ w GWSH więcej można poczytać tutaj: www.gwsh.pl/erasmus

 

From 26th till 30th  June 2017 KSE hosted two representatives of the University of Ruse “Angel Kanchev” from Bulgaria. Assoc. Professor Kremena Rayanova PhD - a Vice-Dean of Faculty of Law and Assistant Professor Vanya Panteleeva PhD - a Scientific Secretary of Faculty of Law visited our university in the framework of the “Erasmus+ Staff Mobility for Training”.

The official meeting was held on 27th June with the Rector of KSE - prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski and the Head of Law and Administration Department -  prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

This mobility and meeting were the good opportunity to discussion on further cooperation between both universities, which concludes in signing the partner agreement covering the possibilities of joint scientific research, joint educational and science projects, exchange of specialist academic literature, joint conferences and publications, as well as broadening of existing staff and students exchange. The Memorandum of understanding on scientific cooperation was also signed between the Faculty of Law of the University of Ruse and the Law and Administration Department of the Katowice School of Economics with emphasis on joint publications, exchange of educational material, joint educational and research programmes and other.

Katowice School of Economics has participated the EU’s mobility programme since 2004 and yearly sends and warmly welcomes many students as well as didactic and administrative university employees.

About the Erasmus+ at KSE you may read here: www.gwsh.pl/erasmus

 

Od lewej: Pani prof. dr Kremena Rayanova – Vice dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruse; prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga - kierownik Katedry Prawa i Administracji w GWSH; pani prof. dr Vanya Panteleeva – Główny Asystent oraz Sekretarz Naukowy Wydziału Prawa Uuniwersytetu Ruse; prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski – Rektor GWSH.

From the left: Assoc. Professor Kremena Rayanova PhD - a Vice-Dean of Faculty of Law of the University of Ruse; prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga – head of Law and Administration Department at KSE; Assistant Professor Vanya Panteleeva PhD - a Scientific Secretary of Faculty of Law of the University of Ruse; prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski – Rector of KSE.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+