Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Employer Branding zyskał partnera

Drukuj

Najlepsze studia potrzebują najlepszych rozwiązań – wychodząc z takiego założenia, poszukujemy odpowiedzialnych i prężnie rozwijających się partnerów, których dobre praktyki przekazujemy naszym studentom. 16 czerwca sformalizowaliśmy porozumienie z gliwicką firmą Marco, prowadzoną przez laureata Gliwickich Lwów, Marka Ślibodę.

Firma Marco powstała piętnaście lat temu z prostej obserwacji – wszystko, co jest wytwarzane ma swoją etykietę. Początki tej organizacji to najprostsze, papierowe etykiety. Dziś firma produkuje dla największych podmiotów w kraju i zagranicą – m.in.: Sharp, Panasonic, Siemens, Black&Decker czy IKEA, a jej obroty sięgają kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

W spotkaniu uczestniczyli prezes Marco Sp. z o.o. Marek Śliboda i dyrektor Bartosz Połącarz. GWSH reprezentowali rektor Krzysztof Szaflarski i Dariusz Kosiorek, z-ca dyrektora ds. organizacji i rozwoju. Wizyta naszych gości zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego, co pozwoliło zamknąć prace przygotowawcze nad kierunkiem studiów podyplomowych Employer Branding. Marco, jako partner merytoryczny, będzie realizowało dla naszych studentów między innymi wizyty studyjne, warsztaty praktyczne i inne zorientowane na najlepsze rynkowe praktyki formy kształcenia. Strony uzgodniły też zakres współpracy w realizacji projektowanych przez GWSH studiów opartych na architekturze MBA (Master of Business Administration).

Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją świadomie obranej przez nas drogi – współpraca szanowanego i zaangażowanego społecznie biznesu z cenioną wśród pracodawców uczelnią z tradycjami jest tym, co uznajemy za wartość szczególnie cenną dla naszych studentów i istotną z perspektywy polskiej gospodarki.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+