PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

W maju rusza druga edycja szkolenia dla stomatologów

Drukuj

Trwa nabór na kolejną edycję szkolenia przeznaczonego dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" jest 7-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok po kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia podyplomowego oraz po jego zakończeniu, kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, siódmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Certyfikatu Kompetencji w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

 • podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,
 • planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,
 • ekstrakcję i zaopatrzenie zębodołu,
 • chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,
 • zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,
 • usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,
 • pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,
 • zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,
 • chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,
 • wydłużanie koron klinicznych zębów,
 • przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,
 • wycinanie i plastyka wędzidełek,
 • podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Zapraszamy lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje można zdobyć?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Kompetencji w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

Opłaty

Opłata za każdy dzień szkolenia wynosi 1500 zł i obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych na preparatach zwierzęcych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych dni szkolenia. W przypadku wykupienia całego szkolenia, siódmy dzień praktycznych zajęć warsztatowych jest darmowy, czyli koszt całego szkolenia wynosi wówczas 9000 zł. Cena egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz wydania Certyfikatu Kompetencji wynosi 500 zł.

Termin rozpoczęcia zajęć: 25 MAJA 2019

Szkolenie podyplomowe realizowane jest we współpracy z firmą Dentaris. 
tel. 789 201 335 
e- mail: szkolenia@dentaris.pl

Kontakt GWSH:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230,

e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Szczegółyhttps://www.gwsh.pl/kursy-i-szkolenia/kurs/chirurgia-jamy-ustnej-dla-stomatologow.html

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+