PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dr hab. Andrzej Bisztyga powołany w skład Zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Drukuj

Miło nam poinformować, że Kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. AG został powołany w skład Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panu Profesorowi gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy owocnej pracy w nowej roli.

Zespół ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Powoływany jest przez zarządzeniem ministra i zajmuje się oceną wniosków o przyznanie stypendiów oraz przedstawia ministrowi listy wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+