Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Doktoranci z Kazachstanu gośćmi Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”  

Drukuj

W środę 9 maja 2018 r. w auli GWSH odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

 Na spotkaniu tym gościliśmy doktorantów z Żetysuskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie (Kazachstan). Troje młodych naukowców – Ainur Baltabayeva, Yeldar Saparov oraz Barkhudar Gussenov – realizowało staż naukowy w naszej Uczelni. Ich opiekunem naukowym z ramienia naszej Uczelni był prof. Stefan Dyrka (pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania i Marketingu GWSH), który na spotkaniu Koła wcielił się w rolę tłumacza. Młodzi kazachstańczycy przybliżyli zgromadzonym uczestnikom historię Republiki Kazachstanu, poruszane były również kwestie społeczne i ekonomiczne, m.in. warunki życia oraz pracy na wsi i w mieście. Wystąpienia doktorantów z Kazachstanu zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyło wiele skierowanych do nich pytań oraz dyskusja uczestników spotkania.  

Doktoranci z Kazachstanu podczas wystąpienia na forum Koła.  

Członkowie i sympatycy Koła Naukowego Prawa i Administracji podczas wystąpień doktorantów z Kazachstanu.  

Prof. Stefan Dyrka tłumaczy słowa gości z Kazachstanu.  

Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników spotkania Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”. 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+