Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

PFRON dofinansuje studia katowiczanom z niepełnosprawnościami

Drukuj

Studenci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujący w Katowicach mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Celem pilotażowego programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Jest on skierowny do obecnych i przyszłych studentów.

Wnioski za rok akademicki 2020/2021 są przyjmowane do 31 marca br. za pośrednictwem strony internetowej www.sow.pfron.org.pl/ lub w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych katowickiego MOPS, przy ul. Jagiellońskiej 17, pok. 01.

Wnioski na rok akademicki 2021/2022 będą przyjmowane do 10 pażdzienika br.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+