PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty organizowane z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 9 maja br. o godzinie 16.00.

Niniejsze przedsięwzięcie jest efektem realizacji zakończonego projektu pn. „Skuteczne Przywództwo”, który w okresie od II 2011 r. do I 2012 r. został zrealizowany w ramach PO Kapitał Ludzki – Działanie 8.1.1.

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji 110 osób pracujących w woj. śląskim w Państwowej Straży Pożarnej PSP, a także osób pracujących w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG w Bytomiu w zakresie kompetencji interpersonalnych, kierowniczych i przywódczych.

GWSH w Katowicach jest Uczelnią Akademicką uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, tym samym tematyka przedsięwzięcia jest zgodna z jej profilem edukacyjnym.

 

PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA

16.00 – 16.15 oficjalne otwarcie przedsięwzięcia, powitanie uczestników, prelekcja na temat założeń, celów i efektów projektu Skuteczne Przywództwo prowadzona przez pracowników Biura Projektów Rozwojowych GWSH. Zaplanowano także udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej PSP w Katowicach Jeremiego Szczygłowskiego celem charakterystyki trwałości efektów projektu.

16.15 – 17.45 realizacja dwóch sesji tematycznych w grupach 25 osobowych:

  • Sesja I dla grupy nr 1: „Przesunąć górę” warsztaty na temat wprowadzania zmian w organizacji.
  • Sesja I dla grupy nr 2: Jak motywować do pracy. Polska Mapa Motywacji.

17.45 – 18.00 przerwa kawowa

18.00 – 19.30 realizacja dwóch sesji tematycznych w grupach 25 osobowych:

  • Sesja II dla grupy nr 1: Jak motywować do pracy. Polska Mapa Motywacji.
  • Sesja II dla grupy nr 2: „Przesunąć górę” warsztaty na temat wprowadzania zmian w organizacji.

 

Grupa docelowa: mieszkańcy woj. śląskiego.

Miejsce warsztatów: ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, siedziba GWSH (rozpoczęcie - aula AVI, następnie sale: 321 A, 322 A).

 

W przypadku zainteresowania potencjalnych uczestników partycypacją w przedsięwzięciu osób zależnych – zorganizowane zostaną konkursy plastyczne oraz wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci powyżej 7 roku życia. 

Uczestnictwo w Dniu Otwartym będzie nieodpłatne. Uczestnicy uzyskają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów tematycznych.

Ze względu na charakter oferty (warsztaty) istnieje konieczność rezerwacji miejsc. Organizator przewiduje ograniczoną do 50 liczbę miejsc (warsztaty zorganizowane zostaną w dwóch 1,5 godzinnych sesjach dla 2 grup 25 osobowych).

Wyślij swoje zgłoszenie

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+