Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Drukuj

W dniu 9 maja 2014 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zorganizowała bezpłatne warsztaty z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Przedsięwzięcie było elementem kampanii zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską), mającej na celu, podsumowanie ostatnich 10 lat rozwoju naszego kraju oraz prezentację skali zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Pomysł na tematykę ww. warsztatów był efektem realizacji zakończonego w styczniu 2012 r. projektu pn. „Skuteczne Przywództwo”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 8.1.1. współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji 110 osób pracujących w woj. śląskim w Państwowej Straży Pożarnej PSP, a także osób pracujących w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG
w Bytomiu w zakresie kompetencji interpersonalnych, kierowniczych i przywódczych.

W warsztatach wzięło udział 35 mieszkańców woj. śląskiego.

W ramach warsztatów zorganizowano dwie sesje tematyczne dla 2 grup z następujących tematów:

  • „Przesunąć górę” warsztaty na temat wprowadzania zmian w organizacji (prowadzący: mgr Ilona Stawczyk).
  • Jak motywować do pracy. Polska Mapa Motywacji (prowadzący: mgr Jan Mądry).

Uczestnictwo w Dniu Otwartym było nieodpłatne. Organizator przedsięwzięcia zorganizował poczęstunek dla uczestników warsztatów. Uczestnicy uzyskali zaświadczenia ukończenia warsztatów tematycznych. 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+