Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Jednolite Studia Magisterskie na kierunku Fizjoterapia

Drukuj

21 września 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich.

Tym samym, miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło przedstawiony przez GWSH program kształcenia magistrów fizjoterapii, w szczególności w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, warunków w jakich będą się odbywały studia oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Do tej pory, Uczelnia od 12 lat z powodzeniem prowadziła na kierunku Fizjoterapia studia I stopnia (licencjackie).

W związku z pozytywną oceną PKA, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza w Nowym Roku Akademickim 2017/2018 na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji GWSH.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+