Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH gościem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Drukuj

Debata w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie Rządowego Programu „Mapy Zagrożeń”.

W dniu 29 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odbyła się debata dotycząca stanu bezpieczeństwa w województwie śląskim. W debacie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych (policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej, leśnictwa), a także szeregu instytucji działających w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa (ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego itp.). W debacie uczestniczyli również zaproszeni Rektorzy oraz przedstawiciele śląskich Uczelni w tym m.in. Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski.

Gospodarzem debaty, której przedmiotem było nakreślenie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w województwie śląskim” był szef śląskich policjantów nadinsp. Jarosław Szymczyk. Debata była okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych instytucji podzielili się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z tematów dyskusji były również zagadnienia związane z narastającymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metodami ich zapobiegania w kontekście kształcenia specjalistów w tym zakresie w ramach prowadzonej w GWSH na kierunku Informatyka (studia inżynierskie) specjalności Informatyka Śledcza.

(zdjęcia dzięki uprzejmości K.W. Policji w Katowicach)

 

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/mapa-zagrozen

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+