Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Debata Rektorów oraz XI Studencki Festiwal Nauki za nami

Drukuj

W dniach 13-16 kwietnia po raz jedenasty odbył się Studencki Festiwal Nauki - największe wydarzenie w Regionie organizowane przez studentów i promujące naukę poza murami uczelni

XI Studencki Festiwal Nauki otwarła debata pomiędzy przedstawicielami Władz największej publicznej oraz największej niepublicznej uczelni w Katowicach. Uniwersytet Śląski reprezentowany był przez Prorektora ds. kształcenia i studentów - dr hab. prof. Ryszarda Koziołka, natomiast Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach reprezentowana był przez JM Rektora - prof. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego.

Tematem debaty była postawiona teza „czy warto podejmować studia w XXI wieku". Reprezentanci Władz obydwu Uczelni prezentowali swoje poglądy i spostrzeżenia oraz odpowiadali na pytania studentów i organizatorów festiwalu.

Studencki Festiwal Nauki to trzydniowe studenckie wydarzenie – niepowtarzalna szansa na promocję nauki na rożne, ciekawe sposoby. W tym roku oprócz debaty Rektorów nie zabrakło również Jarmarku Wiedzy na katowickim Rynku, Otwartych Wykładów na dworcu głównym czy karaoke w studenckim klubie DSO.

W organizację XI Studenckiego Festiwalu Nauki zaangażowały się katowickie uczelnie - Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+