PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Członkowie Koła Naukowego Prawa i Administracji odwiedzili Parlament RP i Trybunał Konstytucyjny

Drukuj

W dniach 4 - 5 grudnia 2023 r. grupa studentów z Koła Naukowego Prawa i Administracji "IUSTITIA" miała okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez Fundację Promocji Nauki i Sportu Akademickiego wyjeździe do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W pierwszym dniu studenci uzyskali możliwość zwiedzenia Senatu, gdzie mieli niepowtarzalną okazję zgłębienia historii i aktualnego funkcjonowania instytucji. Należy pokreślić, że oprócz kwestii historycznych grupa miała możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego procesu legislacyjnego w wyjątkowym miejscu, jakim jest galeria Sali Plenarnej Sejmu. Studenci zostali zaznajomieni z każdym istotnym miejscem w tej sali, co pozwoliło im lepiej zrozumieć, jak każde miejsce ma znaczenie i wpływa na dynamikę debaty oraz podejmowanie decyzji. To jeszcze bardziej podkreśla wagę pracy parlamentarnej dla naszego społeczeństwa. Następnie mieli także możliwość zasiąść na Sali posiedzeń Senatu, gdzie mogli porównać obie sale posiedzeń izb parlamentarnych.

W drugim dniu wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z krótką historią Trybunału Konstytucyjnego, która została im przedstawiona w Wielkiej Sali Rozpraw, gdzie Trybunał orzeka w pełnym składzie. A potem byli świadkami publicznego ogłoszenia wyroku w sprawie:

"Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach".

Atmosfera powagi, napięcia i oczekiwania na Sali była nieodłącznym elementem doświadczenia jakie mieli możliwość zdobyć studenci. Widok sędziów Trybunału Konstytucyjnego podczas ogłaszania wyroku był momentem, który z pewnością grupa zapamięta na długo. Pomimo tego, że nie uczestniczyli oni w całym procesie sądowym to sama obserwacja ogłoszenia wyroku i wysłuchania sędziego sprawozdawcy było niezwykle pouczające i pozwoliło docenić pracę jaką podejmują sędziowie.

Podczas wyjazdu do Warszawy studenci mieli okazję bliżej poznać strukturę i funkcjonowanie instytucji, które odgrywają kluczową rolę w naszym systemie prawnym i politycznym. To niepowtarzalne doświadczenie poszerzyło ich wiedzę i zainspirowało do dalszych działań naukowych. Te przeżycia skłoniły wszystkich do refleksji nad rosnącą potrzebą zaangażowania społecznego, zrozumienia mechanizmów demokratycznych oraz zachęciły do dalszego zgłębiania tematyki prawnej i politycznej. To było nie tylko pouczające, lecz także inspirujące, otwierając studentów na szersze spojrzenie na system instytucjonalny i jego znaczenie dla naszej codzienności.

Studenci w holu Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Studenci w holu Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Studenci w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+