PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Certyfikat Kompetencji z AG

Drukuj

9 października 2023 r. upływa termin składania deklaracji uczestnictwa w VII edycji projektu Certyfikat Kompetencji, w ramach którego studenci Akademii Górnośląskiej mogą rozszerzyć swój program kształcenia o przedmioty spoza studiowanego kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów a zdobyte kwalifikacje zostaną potwierdzone w dyplomie ukończenia studiów.

Certyfikat kompetencji to projekt, który jest z sukcesem realizowany w Akademii Górnośląskiej od 2020 r. Dzięki niemu studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku.

– Uczelnia stawia na interdyscyplinarność. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką. Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić, student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student ma okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia dr Joanna Strzelczyk – Łucka, prof. AG

Udział w projekcie pozwala studentom budować swój indywidualny profil kompetencji.  
– Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta – uważa dr Joanna Strzelczyk-Łucka. – Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie wymaga od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy. – podkreśla Prorektor.  

Student ma okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze. Są to przedmioty z 13 kierunków, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. – Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem. – tłumaczy dr Joanna Strzelczyk-Łucka.  

Studiowanie przedmiotu dodatkowego wiąże się ze zdobyciem zaliczenia wg ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu, student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji.  

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery w Katowicach

e-mail: certyfikat.kompetencji@akademiagornoslaska.pl 

 

Więcej informacji na temat projektu, warunków udziału oraz lista przedmiotów do wyboru w VII edycji: Certyfikat Kompetencji z AG

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+