PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Centrum Naukowo-Dydaktyczne GWSH w Rudzie Śląskiej

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach w kooperacji z Miastem Ruda Śląska powzięły decyzję o utworzeniu na terenie Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej Centrum Naukowo-Dydaktycznego GWSH.

Propozycja ta powstała w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie w działalności edukacyjnej GWSH i ściśle wpisuje się nie tylko w ramy nakreślone przez strategię rozwoju GWSH, ale także w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, która zakłada realizację Celu operacyjnego: B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki, w ramach którego planuje się m. in. podniesienie jakości i poprawę dostępu do nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom społecznym i gospodarczym, w tym rynku pracy oraz podniesienie jakości i poprawę dostępu do oferty kształcenia ustawicznego oraz promocję uczenia się przez całe życie. Koncepcja wpisuje się również w Strategię rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 i jej cele operacyjne 1.7. (Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb indywidualnych i rynku pracy), 1.8. (Upowszechnianie i wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej mieszkańców) oraz 4.1. (Społeczeństwo wykształcone adekwatnie do rynku pracy).

Pełna oferta dydaktyczna Centrum Naukowo-Dydaktycznego

Studia licencjackie i magisterskie

 • Psychologia – jednolite studia magisterskie 
 • Prawo – jednolite studia magisterskie 
 • Administracja – studia licencjackie i uzupełniające magisterskie 
 • Finanse i Rachunkowość – studia licencjackie 
 • Zarządzanie – studia uzupełniające magisterskie 

Studia podyplomowe

 • BHP 
 • Kadry i płace 
 • Prawo i administracja 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Negocjacje i mediacje  

Kursy i szkolenia

 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Google Ads
 • Google Analitycs 
 • WordPress 2020
 • Efektywne budowanie zespołów 

Zdaniem Uczelni przedłożona koncepcja wpisuje się również w Strategię rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 i jej cele operacyjne 1.7. (Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb indywidualnych i rynku pracy), 1.8. (Upowszechnianie i wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej mieszkańców) oraz 4.1. (Społeczeństwo wykształcone adekwatnie do rynku pracy).

Biorąc powyższe pod uwagę będzie nam niezmiernie miło podjąć współpracę w zakresie kształcenia i doskonalenia mieszkańców Rudy Śląskiej, wychodząc naprzeciw z ofertą dydaktyczną Uczelni.

   

   

   

    

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+