PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prof. Andrzej Bisztyga uhonorowany Medalem Senatu RP „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”

Drukuj

Medal Senatu RP dla Profesora Andrzeja Bisztygi za dokonania naukowe na polu współpracy między Polską a Kazachstanem.

6 marca 2018 r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową. Na zaproszenie przewodniczącego zespołu senatora Kazimierza Kleiny w obradach wzięli udział m. in. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Ambasador dr Władysław Sokołowski, Przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski, wiceprezydent Warszawy dr Witold Pahl, Prezes Wydawnictwa dr Adam Marszałek, parlamentarzyści, dyplomaci z Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, władze i członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód oraz przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z Polski i Kazachstanu. W gronie tym znaleźli się również pracownicy naszej Uczelni m.in.: prof. Andrzej Bisztyga – Kierownik Katedry Prawa i Administracji, dr Katarzyna Płonka - Bielenin – Prodziekan ds. kierunku Prawo i Administracja, prof. Stefan Dyrka i dr Daniel Wojtczak.

Podczas posiedzenia Medalem Senatu RP „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem” został uhonorowany prof. Andrzej Bisztyga. Medal ten został przyznany profesorowi A. Bisztydze za dokonania naukowe na polu współpracy między Polską a Kazachstanem. Medal ten został także przyznany Ambasadorowi dr Władysławowi Sokołowskiemu oraz prof. Mukhit-Ardager Sydyknazarovowi. Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony z okazji 500-lecia istnienia Senatu w Polsce.

Podczas posiedzenia Zespołu odbyła się prezentacja książek:

  • Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2017.
  • Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov, Towarzystwo Naukowe Polska-Wschód, Warszawa, 2017.

Inspiracją dla publikacji pt. „Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne” było polsko-kazachstańskie seminarium zorganizowane z okazji 550. rocznicy kazachstańskiej państwowości. Seminarium to zostało zorganizowane 15 czerwca 2015 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej dzięki wspólnym staraniom Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie. Pomocne w rozwijaniu polsko-kazachstańskich badań naukowych były także praktyczne, indywidualne kontakty prof. Andrzeja Bisztygi z kazachstańskimi ośrodkami uniwersyteckimi.

Redaktorom naukowym publikacji udało się skupić we współpracy zespół kilkunastu autorów z Polski i Kazachstanu, reprezentujących wszystkie stany akademickiej społeczności. Wśród  autorów znaleźli się również pracownicy GWSH m.in.: prof. Andrzej Bisztyga, prof. Stefan Dyrka i dr Tomasz Moll.   

 

Od lewej: Ambasador dr Władysław Sokołowski, Przewodniczący Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową senator Kazimierz Kleina, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej senator dr Piotr Zientarski, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga.

 

Senator Kazimierz Kleina wręcza Profesorowi Andrzejowi Bisztydze Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez Marszałka Senatu RP.

 

 

Pracownicy GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uczestniczący w posiedzeniu Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową. Od lewej: Prodziekan dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga, prof. Stefan Dyrka, dr Daniel Wojtczak. 6 marca 2018 r., sala Konstytucji 3 maja, gmach Sejmu RP.

 

Książka pt. „Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne”, red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2017.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+