Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ambasador Republiki Kazachstanu Margulan Baimukhan gościem GWSH

Drukuj

W dniu 16 lipca 2018r. gościem naszej Uczelni był Ambasador Republiki Kazachstanu w Warszawie Pan Margulan Baimukhan.

Ambasador Republiki Kazachstanu w Warszawie Pan Margulan Baimukhan i Prorektor GWSH prof. Andrzej Bisztyga

W imieniu władz Uczelni dostojnego gościa podjął Prorektor prof. Andrzej Bisztyga. W spotkaniu uczestniczyli także Dziekan Barbara Szaflarska, Pełnomocnik Rektora GWSH ds. współpracy międzynarodowej prof. Stefan Dyrka, Dyrektor Marta Adamczyk oraz przedstawiciel działu prawnego Pan Adam Szaflarski. Przedmiotem rozmów były możliwości rozwoju naukowej i dydaktycznej współpracy między GWSH a akademickimi ośrodkami w Kazachstanie.

Nasza Uczelnia posiada już znaczący dorobek i tradycje w zakresie tej współpracy. Pan Ambasador Margulan Baimukhan uznany jest za przyjaciela naszego kraju i podejmuje działania na rzecz intensyfikacji gospodarczych, naukowych i kulturalnych związków między Polską i Kazachstanem. Stąd rozumie on potrzebę rozwijania wzajemnych stosunków nie tylko na poziomie państwowym, ale także na poziomach: lokalnym, uczelnianym i na poziomie firm. Ambasador Baimukhan jest także badaczem i znawcą związków historycznych i kulturowych między naszymi krajami i społeczeństwami.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+