PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 stycznia 2015 r. studia na kierunku administracja, prowadzone na Wydziale Zarządzania GWSH oraz na Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach, otrzymały ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w swojej uchwale potwierdza, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia studiów na kierunku administracja.

Przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewniania jakości.

Otrzymana pozytywna ocena (przyznana na 6 kolejnych lat) potwierdza, iż organizowane w GWSH na kierunku administracja - studia pierwszego stopnia, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+