PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademicka Szkoła Policealna – zdobądź zawód z Akademią Górnośląską

Drukuj

Akademia Górnośląska wraz z Fundacją Promocji Nauki i Sportu Akademickiego rekrutuje do Akademickiej Szkoły Policealnej. Możesz uczyć się w dogodnych dla siebie terminach, dostosowując naukę do swojego harmonogramu. Nie musisz rezygnować z pracy czy innych obowiązków, a wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Aby rozpocząć naukę w ASP trzeba ukończyć szkołę średnią (liceum, technikum lub szkołę zawodową) ale nie jest wymagana zdana matura. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, a nauka odbywa się w weekendy od 8.00 do 16.00.

Bezpłatne kierunki kształcenie:

  • Florysta
  • Technik masażysta
  • Terapeuta zajęciowy
  • Opiekun medyczny z językiem niemieckim
  • Technik administracji

W trakcie nauki słuchacz otrzymuje legitymację szkolną i zaświadczenie o nauce oraz zniżki na komunikację miejską. Osoby pracujące nie muszą płacić składek zdrowotnych ani społecznych w swojej pracy. Ponadto wszyscy słuchacze mogą korzystać z zasobów uczelnianej biblioteki AG, brać udział w 15 sekcjach sportowych AZS i uczestniczyć w wyjazdach oraz imprezach integracyjnych samorządu studenckiego.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy, certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dla obcokrajowców, którzy starają się o pobyt rezydenta długoterminowego UE lub uznanie za obywatela polskiego, wydawane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Zapisy i wykaz przedmiotów obowiązujących na wybranym kierunku TUTAJ

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+