PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia Górnośląska odznaczona za zasługi dla Województwa Śląskiego

Drukuj

Akademia Górnośląska w Katowicach odznaczona Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Uroczyste wręczanie odznaczenia odbyło się w sobotę 2 września 2023 r. podczas XXIX Wielkiej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Z ogromną radością i dumą przyjmujemy to niezwykle ważne wyróżnienie, które stanowi uznanie naszych wysiłków i zaangażowania na rzecz rozwoju naszej społeczności lokalnej. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, zarówno naszym pracownikom, studentom, jak i partnerom zewnętrznym. To nasza wspólna praca i nasz wspólny sukces.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale również zdajemy sobie sprawę, że to zobowiązuje nas do dalszego działania na rzecz naszego regionu. Będziemy kontynuować naszą misję edukacyjną, badawczą i społeczną, dążąc do jeszcze większych sukcesów i przyczyniając się do rozwoju województwa śląskiego.

Dziękujemy raz jeszcze za to wspaniałe wyróżnienie!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+