PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności – zaproszenie do przygotowania wniosku projektowego

Drukuj

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków projektowych przez Ministra Nauki ogłaszamy rekrutację do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Do udziału zapraszamy studentki i studentów w I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy:

 • posiadają w swoim dorobku nagrody, wyróżnienia naukowe, publikacje naukowe lub doświadczenie w projektach badawczych lub mają w swoim dorobku inne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w zakresie działalności społecznej,
 • chcą rozwijać swoją karierę naukową przez udział w wybranych przez siebie i zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniach naukowych międzynarodowych konferencjach, konkursach oraz zawodach naukowych,
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego).

Najważniejsze warunki konkursu:

 • kwota finansowania projektu realizowanego przez 1 studentkę/studenta – max. 80 000 zł,
 • kwota finansowania projektu realizowanego przez grupę studentów – max. 500 000 zł,
 • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r.
 • ubiegając się i realizując działania projektowe, należy posiadać status studenta/studentki Akademii Górnośląskiej.

Jak ubiegać się o złożenie wniosku projektowego?

 • Do 29.05.2024 r. do godz. 15:00 należy przesłać swoje CV (zgodnie z załączonym wzorem) a także opis na minimum jedną stronę A4 swoich doświadczeń naukowych, badawczych, sportowych, społecznych wraz z wykazem i uzasadnieniem planowanych w projekcie działań tj. wyjazdów na międzynarodowe konferencje, zawody, konkursy wraz ze wstępnym szacunkiem cenowym.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy katarzyna.katana@akademiagornoslaska.pl, tytuł wiadomości „zgłoszenie – nabór wniosków projektowych”. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Lista osób, których oferty zostaną przedstawione we wniosku projektowym będzie ogłoszona
  w dniu 12.06.2024 r.

Więcej informacji o naborze wniosków można znaleźć tutaj.

Pytania dotyczące udziału w naborze wniosków można również zadawać mailowo na adres: katarzyna.katana@akademiagornoslaska.pl

Wzór CV do pobrania.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+