PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku

Drukuj

Problemy XXI wieku, zarówno zdrowotne, przyrodnicze, ekonomiczne i polityczne to niewątpliwie zagrożenia, w obliczu których stanął człowiek. To ogromne wyzwania dla nas i przyszłych pokoleń, które mają istotny wpływ na zdrowie i życie. To właśnie one stały się przedmiotem dyskusji podczas VIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku”.

Tematyka Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • Wpływ środowiska na zdrowie człowieka,
  • Problemy i zagrożenia dotyczące zdrowia i urody,
  • Edukacja i profilaktyka zdrowotna,
  • Bezpieczeństwo zdrowotne - ekonomiczne, polityczne i prawne aspekty dotyczące zdrowia,
  • Psychologiczne i społeczne postawy człowieka wobec zdrowia i choroby.

Sympozjum zaowocowało wymianą wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami, naukowcami oraz reprezentantami studenckich kół naukowych. Prelegenci oraz słuchacze mieli okazję przyjrzeć się opracowanej przez WHO liście wyzwań, które czekają ludzkość w najbliższym czasie. A są to: poprawa warunków klimatycznych, zapewnienie zdrowia w konfliktach i kryzysach, uczynienie opieki zdrowotnej bardziej sprawiedliwą, zwiększenie dostępu do leków, zatrzymywanie chorób zakaźnych, przygotowanie do epidemii, ochrona przed produktami szkodliwymi dla zdrowia, inwestowanie w ludzi, którzy bronią naszego zdrowia, dbanie o bezpieczeństwo nastolatków, zdobywanie zaufania publicznego, wykorzystywanie nowych technologii, uzasadnione stosowanie leków, utrzymanie opieki zdrowotnej w czystości.

Wyzwania te kierowane są do wszystkich ludzi, którzy poprzez swoje działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia, a tym samym zdrowia i bezpieczeństwa człowieka.

Strona internetowa sympozjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie jest kontynuacją prowadzonych w latach poprzednich seminariów kół naukowych. Do udziału zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach, studentów, doktorantów, wykładowców i naukowców. Udział w Sympozjum jest bezpłatny. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+